Van Liere Media

0591-611099 info@vanlieremedia.nl

Menu

Direct Mail

Couverteren

COUVERTEREN

 

Couverteermogelijkheden bij Van Liere Media

De couverteerstraten van Van Liere Media verwerken enveloppen van het formaat C5/6 tot C4. De bijlagenstations kunnen vele verschillende documenten zoals enkele formulieren, kaarten, antwoordenveloppen en vooraf gevouwen bijlagen verwerken. Alle bijlagenstations kunnen worden ingesteld op het toevoeren van meerdere bijlagen per envelop. Het is mogelijk bijlagen toe te voegen van maar liefst 7 mm dik. Ieder toevoerstation beschikt over sensoren voor het niet of dubbel pakken van documenten. Daarnaast beschikken de systemen over sensoren die de voortgang van het couverteerproces bewaken. Bij een foutmelding stopt het systeem automatisch en geeft aan waar de fout zich voordoet zodat de operator dit hersteld, tellerstanden worden ook automatisch gecorrigeerd.

De losbladfeeders met OMR module maken het mogelijk om documenten die op naam zijn gesteld gecontroleerd samen te voegen. Aansluitend is het mogelijk om selectief documenten toe te voegen vanaf de bijlagestations op basis van deze OMR code. OMR staat voor Optical Mark Recognition en is een streepjescode die Van Liere toevoegt aan uw document en op basis van uw aangeleverde data. Zo krijgt iedere ontvanger alleen datgene dat gewenst is.

Uitgekiende software in combinatie met de OMR module zorgt ook direct voor een integriteitcontrole. Voor het printproces worden documenten voorzien van een OMR code op basis van uw data bestand of op basis van data in uw aangeleverde documenten. Het is mogelijk uw documenten te verkijken met extra informatie. De OMR module signaleert onvolledige, ontbrekende en dubbele documenten en rapporteert dit. Dubbele documenten zullen automatisch uit het proces geworpen worden en onvolledige of ontbrekende documenten worden opnieuw geprint en verwerkt. Het is mogelijk om hier een log file van te maken en te archiveren.

 

De specificaties in het kort:

  • Verwerking enveloppen van 224 x 110 mm tot 335 x 250 mm
  • Verpakkingsdikte maximaal 15 mm (vooraf overleg over type envelop)
  • Dubbele vellen registratie
  • Brochures toevoegen met een maximale dikte van 7 mm
  • Handmatige toevoer voor specials
  • OMR module voor het gecontroleerd samenvoegen van op naam gestelde documenten, mogelijk vanaf meerdere toevoerstations
  • Integriteitcontrole
  • Bundelmarkeringen ten behoeve van de diverse postverzenders